Make your own free website on Tripod.com

 

Zpětné potvrzení / Return Confirmation


Vážený uživateli / Dear user: [UserName],

Děkujeme vám za zaslání zprávy / Thank you for your message: [MessageType]

ve věci / in subject: [Subject].

Pokud jste požádali o kontakt, budou použity následující informace: / If you asked us for a contact, we'll use this information:

Elektronická pošta / e-mail: [UserEmail]
Telefon / Phone: [UserTel]
Fax: [UserFAX]

Jestliže některá informace nesouhlasí, změňte ji prosím ve formuláři Váš názor. / You can make changes in form "Your opinion". Děkujeme, že jste svým časem přispěli ke zlepšení práce v naší společnosti. / Thank you for your help to us.

S pozdravem,

Jiri Jilek, owner


Klepnutím na tlačítko Zpět přejdete zpět do formuláře Váš názor. / Use the button Back to pass to the form "Your opinion"
Poslední aktualizace: únor 09, 1999.